CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Công ty TNHH Teledoc (“Teledoc”) tôn trọng quyền riêng tư/bảo mật dữ liệu của các thành viên/người dùng hoạt động trên các ứng dụng và hệ thống của Teledoc theo quy định pháp luật Việt Nam. Thông qua việc đăng ký, sử dụng Ứng dụng Teledoc Khám bệnh trực tuyến hoặc Teledoc Doctor Bác sĩ 4.0 hoặc Hệ thống quản lý tại http://admin.teledoc.vn, thì các thành viên đã đọc kỹ, hiểu rõ, đồng ý và tuân thủ toàn bộ Chính sách bảo mật thông tin này.

  1. Mục đích và phạm vi truy cập, thu thập thông tin

1.1. Khi thành viên khi đăng ký, sử dụng các ứng dụng và hệ thống của Teledoc thì chúng tôi cần truy cập và thu thập một số thông tin của thành viên cho mục đích liên hệ, trao đổi, xác minh, xác nhận tư cách thành viên, cung cấp dịch vụ cho thành viên, và đảm bảo quyền lợi cho thành viên như nêu chi tiết tại Mục 2 bên dưới.

1.2. Phạm vi truy cập thông tin:

Thông qua việc đăng ký, sử dụng các ứng dụng hoặc hệ thống của Teledoc, thành viên thừa nhận rằng Teledoc có quyền truy cập vào một số dữ liệu trên điện thoại, máy tính bảng của thành viên đó bao gồm: (i) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, chụp ảnh, quay video, ghi âm, (ii) Lấy vị trí hiện tại của thành viên khi được sự đồng ý của chính chủ; (iii) Ghi dữ liệu của ứng dụng lên thẻ nhớ; (iv) Truy cập vào Internet từ thiết bị của thành viên. Teledoc sẽ thực hiện các truy cập này sau khi có sự đồng ý của chính thành viên. Vì vậy thành viên cam kết và thừa nhận rằng, khi họ đã cấp quyền cho Teledoc, thành viên sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào với Teledoc về việc truy cập này.

1.3. Phạm vi thu thập các thông tin:

– Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin mà thành viên cung cấp cho Teledoc để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại, email, số chứng minh nhân dân/CCCD/hộ chiếu, email, chứng chỉ/giấy phép hoạt động hành nghề tư vấn khám chữa bệnh, xét nghiệm, kinh doanh thuốc.

– Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại, máy tính bảng của thành viên, thông tin phiên bản Ứng dụng Teledoc Khám bệnh trực tuyến hoặc Teledoc Doctor Bác sĩ 4.0 hoặc Hệ thống quản lý mà người dùng đang sử dụng cho điện thoại, máy tính bảng của mình.

– Thông tin vị trí: dữ liệu về vị trí địa lý của thành viên sẽ được lưu trữ trên máy chủ Teledoc nhằm giúp người dùng sử dụng chức năng tìm kiếm của ứng dụng. Về việc cho phép chụp ảnh, quay video, ghi âm: nhằm phục vụ cho hoạt động tư vấn khám bệnh trực tuyến thông qua các cuộc video giữa người tư vấn và người được tư vấn trên ứng dụng.

– Danh bạ điện thoại: chúng tôi sẽ lưu trữ danh bạ điện thoại của thành viên trên máy chủ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho thành viên trong việc sử dụng ứng dụng, và tránh trường hợp thành viên mất dữ liệu. Teledoc cam kết sẽ tôn trọng và không sử dụng danh bạ điện thoại của thành viên vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự đồng ý của chính chủ.

Teledoc không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người dùng khi sử dụng ứng dụng và hệ thống của Teledoc.

  1. Phạm vi sử dụng các thông tin đã thu thập

Teledoc sử dụng các thông tin đã thu thập trong phạm vi sau đây:

– Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Teledoc;

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên;

– Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp cần thiết;

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Teledoc có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, và/hoặc các trường hợp cần thiết khác theo quy định pháp luật. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

  1. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ phù hợp với chính sách của Teledoc. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được lưu trữ bảo mật trên máy chủ của Teledoc.

  1. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin thành viên

CÔNG TY TNHH TELEDOC

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0315538810 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 06/3/2019

Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Số điện thoại: (+84) 28 9996 9699                       Email: info@teledoc.vn

  1. Phương tiện và công cụ để thành viên tiếp cận, chỉnh sửa, bảo vệ dữ liệu cá nhân

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Teledoc thực hiện việc này.

Thành viên có quyền thay đổi mật khẩu tài khoản đăng nhập của mình trên hệ thống Teledoc khi xét thấy cần thiết và/hoặc khi được khuyến cáo bởi Teledoc trong những trường hợp đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn bảo mật thông tin cho chủ tài khoản.

Thành viên tự quản lý tài khoản của mình trên các phương tiện internet đang sử dụng; tự bảo mật thông tin về tên và mật khẩu tài khoản đăng nhập vào hệ thống của Teledoc; tự đảm bảo về tình trạng của các loại phương tiện (máy tính bảng, điện thoại) mà mình sử dụng khi cài đặt, sử dụng hệ thống Teledoc bao gồm cả vấn đề bảo mật, chất lượng đường truyền internet, âm thanh, hình ảnh hiển thị, v.v…

Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Teledoc khi bị mất mật khẩu/tài khoản đăng nhập vào ứng dụng và hệ thống của Teledoc; thông báo cho Teledoc về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp. Khi tiếp nhận những thông báo này, Teledoc sẽ xác nhận lại thông tin, và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin theo cơ chế, chính sách và khả năng của Teledoc.

  1. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của thành viên

Việc truy cập, thu thập và sử dụng thông tin của thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự đồng ý từ thành viên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Teledoc sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Teledoc không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của thành viên đó nếu xét thấy thông tin cá nhân mà thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác, hoặc đã có thay đổi thông tin so với ban đầu nhưng không thông báo, cập nhật ngay cho Teledoc.

  1. Lưu ý chung

Teledoc có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật thông tin này bất kỳ lúc nào Teledoc cho là thuận tiện, cần thiết hoặc theo sự thay đổi chính sách luật pháp mà không cần báo trước thông qua việc đăng tải các sửa đổi, bổ sung đó trên các ứng dụng và/hoặc địa chỉ www.teledoc.vn của Teledoc. Việc bất kỳ thành viên nào tiếp tục sử dụng các ứng dụng và hệ thống của Teledoc sau khi các sửa đổi, bổ sung được đăng tải sẽ được xem là chấp thuận toàn bộ các sửa đổi, bổ sung đó.

Các vấn đề có liên quan khác chưa được đề cập trong Chính sách này thì sẽ được áp dụng theo các quy định pháp luật Việt Nam. Bất kỳ nội dung nào của Chính sách này chưa phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam thì sẽ được Teledoc xem xét sửa đổi/bổ sung/hủy bỏ tùy từng thời điểm mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các nội dung còn lại trong Chính sách này. Việc ban hành và thực hiện Chính sách này không ảnh hưởng và cũng không được xem là Teledoc từ bỏ bất kỳ quyền, lợi ích hợp pháp nào theo các chính sách khác của Teledoc và quy định pháp luật có liên quan.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Liên hệ ngay để được tư vấn dịch vụ miễn phí

Hãy nói về nhu cầu của bạn và chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết một cách nhanh chóng!

RSS
Follow by Email