THỎA THUẬN HỢP TÁC CHUNG ĐỐI VỚI

CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH, CƠ SỞ XÉT NGHIỆM Y TẾ, NHÀ THUỐC

SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ TRÊN ĐƯỜNG LINK HTTP://ADMIN.TELEDOC.VN

Website https://teledoc.vn của Công ty TNHH Teledoc (“Teledoc”) cấp quyền cho các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở xét nghiệm y tế và nhà thuốc đăng nhập vào hệ thống quản lý từ đường link: http://admin.teledoc.vn qua các phương tiện có kết nối internet (như điện thoại thông minh, máy tính bảng).

 1. Toàn bộ ứng dụng và nền tảng công nghệ của Teledoc chỉ nhằm mục đích cung cấp nền tảng công nghệ, phương tiện, môi trường TMĐT để hỗ trợ kết nối trực tuyến giữa người tư vấn (bác sĩ) và người được tư vấn (bệnh nhân) trong lĩnh vực y tế; bản thân Teledoc không phải là nhà cung cấp dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe và cũng không đại diện cho bất kỳ cá nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh nào.
 2. Thông qua việc đăng ký, truy cập sử dụng hệ thống nêu trên của Teledoc, thì các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở xét nghiệm y tế và nhà thuốc đã đọc kỹ, hiểu rõ, đồng ý và tuân thủ toàn bộ nội dung của Thỏa thuận này với Teledoc. 
 3. Những người được phép mở tài khoản, truy cập hệ thống Teledoc qua http://admin.teledoc.vn là các cá nhân, tổ chức, cơ sở đã được các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ/giấy phép hoạt động tư vấn khám chữa bệnh, xét nghiệm một cách hợp pháp theo quy định pháp luật và đã hợp tác với Teledoc (sau đây tạm gọi chung là “Thành viên”). Thành viên cam kết tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình theo pháp luật Việt Nam khi thực hiện các hoạt động nêu trên, và cam kết thực hiện đúng toàn bộ các quy định trong Quy chế hoạt động, Đề án cung cấp dịch vụ, Thỏa thuận hợp tác tương ứng với Teledoc, Cơ chế giải quyết tranh chấp khiếu nại, Chính sách bảo mật thông tin, và các chính sách khác được đăng tải trên các ứng dụng, website và hệ thống của Teledoc, cũng như thực hiện đúng các quy định pháp luật có liên quan.
 4. Thành viên được phép truy cập hệ thống và quản lý theo các phân quyền tương ứng như sau:

1. Đăng nhập/Đăng ký/Quên mật khẩu

2. Quản lý người dùng

3. Quản lý bác sĩ

4. Quản lý API

5. Quản lý xét nghiệm

6. Quản lý lịch hẹn

7. Quản lý phân quyền

8. Quản lý thanh toán

 1. Teledoc không chịu trách nhiệm pháp lý liên quan đến hoạt động tư vấn, khám chữa bệnh, cung cấp dịch vụ y tế của Người tư vấn (bác sĩ) và Đối tác (nhà thuốc/cơ sở xét nghiệm).
 2. Thành viên có quyền đề xuất mức phí tư vấn khám chữa bệnh/xét nghiệm phù hợp với trình độ, khả năng chuyên môn và thời gian thực hiện dịch vụ của mình; phù hợp các khuyến nghị từ Teledoc về khung phí dịch vụ chung, và các chính sách mang tính hỗ trợ cộng đồng của Teledoc cho các đối tượng bệnh nhân ở vùng sâu, vùng xa tùy thời điểm, nếu có v.v…
 3. Thành viên có quyền nhận tối đa 70% số tiền mà người được tư vấn (bệnh nhân/người sử dụng dịch vụ) thanh toán qua ứng dụng theo mỗi đơn hàng, chưa khấu trừ các khoản phải nộp do nhà nước theo quy định pháp luật nếu có (như thuế, phí, lệ phí…). Mức phân chia cụ thể sẽ được Teledoc và Thành viên thuận thêm tùy theo từng đơn hàng/vụ việc. Teledoc sẽ tổng hợp và chuyển thù lao nêu trên cho Thành viên trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của Thành viên.
 4. Thành viên có quyền quyết định về thời gian, hình thức, nội dung, phương thức, quy trình cung cấp dịch vụ tư vấn khám chữa bệnh/xét nghiệm, cũng như cam kết tự chịu trách nhiệm về mọi hoạt động đó do mình thực hiện, bao gồm cả kết quả thực hiện dịch vụ.

Trong trường hợp Thành viên là người tư vấn (bác sĩ, cơ sở khám chữa bệnh) kê đơn cho người được tư vấn (bệnh nhân) sử dụng thêm các dịch vụ như xét nghiệm y tế, đơn thuốc tham khảo, thì người tư vấn sẽ không giới thiệu/gợi ý/chỉ định đích danh đến bất kỳ cơ sở xét nghiệm/bán thuốc nào nhằm đảm bảo yếu tố khách quan.

Theo đó, người được tư vấn có thể tự mình lựa chọn dịch vụ xét nghiệm, mua thuốc tại bất kỳ cơ sở nào có chức năng phù hợp trên thị trường; hoặc người được tư vấn có thể tham khảo thông tin và lựa chọn các cơ sở xét nghiệm; tự liên hệ nhà thuốc nêu trong ứng dụng riêng biệt mà Teledoc đã thiết lập cho người được tư vấn để nhận tư vấn.

Khi đó, Thành viên là cơ sở xét nghiệm được lựa chọn sẽ có trách nhiệm liên hệ ngay với người được tư vấn trong vòng 30 phút kể từ khi nhận được lựa chọn (đơn hàng) từ người được tư vấn, và phải tích cực hỗ trợ người được tư vấn để thực hiện đơn hàng một cách nhanh nhất (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc cơ sở xét nghiệm đó sẽ chủ động liên hệ, trao đổi, cử nhân viên chuyên trách có đủ thẩm quyền đến gặp người được tư vấn để lấy mẫu xét nghiệm; giải thích, hướng dẫn mọi vấn đề cần thiết khác có liên quan cho người được tư vấn đang sử dụng dịch vụ xét nghiệm v.v….).

Thành viên là cơ sở xét nghiệm được lựa chọn như trên phải đảm bảo an toàn y tế cho người được tư vấn khi lấy mẫu xét nghiệm; đảm bảo toàn bộ quá trình lấy mẫu xét nghiệm, bảo quản mẫu xét nghiệm và tiến hành xét nghiệm phải tuân thủ theo các quy định pháp luật chuyên ngành có liên quan; đảm bảo kết quả xét nghiệm thật sự chính xác, đầy đủ, trung thực, hợp pháp và kịp thời trả kết quả xét nghiệm cho người được tư vấn.

Thành viên là nhà thuốc Nhà thuốc có trách nhiệm tư vấn cho bệnh nhân, kiểm tra thuốc trước khi bán, tuân thủ quy định theo Luật Dược 2016 và pháp luật có liên quan. Nhà thuốc có trách nhiệm kiểm tra đơn, lưu trữ đơn thuốc mà bệnh nhân cung cấp theo quy định của pháp luật về hoạt động mua bán, kinh doanh thuốc.

 1. Trường hợp xảy ra các hậu quả không mong muốn do Thành viên không thực hiện đúng quy định pháp luật và các thỏa thuận với Teledoc, Thành viên chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.
 2. Thành viên đảm bảo tuân thủ quy định về việc lập, sử dụng và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT quy định hồ sơ bệnh án điện tử của Bộ Y tế và theo quy định pháp luật. Thành viên chỉ thu thập các thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ tư vấn, khám chữa bệnh và đảm bảo xây dựng nội dung của hồ sơ bệnh án điện tử gồm đầy đủ các trường thông tin theo mẫu của hồ sơ bệnh án sử dụng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Quyết định số 4069/2001/QĐ-BYT ngày 28/09/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án và Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh và các quy định có liên quan.
 3. Thành viên có quyền thay đổi mật khẩu đăng nhập tài khoản của mình trên hệ thống của Teledoc. Thành viên tự quản lý tài khoản của mình trên các phương tiện internet đang sử dụng; tự bảo mật thông tin về tên và mật khẩu đăng nhập tài khoản vào hệ thống; tự đảm bảo về tình trạng của các loại phương tiện (máy tính bảng, điện thoại) mà mình sử dụng khi cài đặt, sử dụng hệ thống nêu trên bao gồm cả vấn đề bảo mật, chất lượng đường truyền internet, âm thanh, hình ảnh hiển thị, v.v…Trong trường hợp phát hiện bị mất mật khẩu/tài khoản đăng nhập nói trên thì Thành viên phải thông báo ngay lập tức cho Teledoc để có biện pháp xử lý phù hợp.
 4. Thành viên là người tư vấn sẽ xuất hóa đơn dịch vụ cho người được tư vấn, trừ khi các bên có thỏa thuận khác. Hóa đơn sẽ bao gồm thù lao tư vấn khám chữa bệnh; không bao gồm chi phí chẩn đoán xét nghiệm, mua thuốc. Đối với việc xét nghiệm (nếu có) theo đơn mà người tư vấn đã phát hành, thì người được tư vấn có thể yêu cầu các cơ sở y tế đã xét nghiệm cho mình xuất hóa đơn tương ứng.
 5. Thành viên phải tự đảm bảo mọi hoạt động tư vấn khám chữa bệnh/xét nghiệm của mình là hợp pháp, và đã đáp ứng đầy đủ mọi yêu cầu, điều kiện hoạt động hành nghề có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong quá trình cung cấp dịch vụ, thì Thành viên phải luôn giữ y đức, hòa nhã, lịch sự và trung thực, phải đảm bảo có tác phong, đồng phục y tế phù hợp, cũng như đảm bảo không gian yên tĩnh, riêng tư, an toàn, có kết nối internet ổn định khi trao đổi trực tuyến với người được tư vấn tùy từng trường hợp/thời điểm cụ thể; không tư vấn/cung cấp dịch vụ những vấn đề, lĩnh vực ngoài phạm vi chuyên môn của mình; không tự ý quay phim, ghi âm, chụp ảnh người được tư vấn; không lôi kéo người được tư vấn sử dụng dịch vụ; không đồng thời cung cấp dịch vụ tương tự trên các ứng dụng/website/hệ thống khác của bên thứ ba có chức năng tương tự như ứng dụng/website/hệ thống của Teledoc, trừ khi Thành viên đó và Teledoc có thỏa thuận khác tùy thời điểm.
 6. Thành viên sẽ kê khai đầy đủ, chính xác và trung thực tất cả thông tin cần kê khai khi đăng ký sử dụng hệ thống của Teledoc, và sẽ cập nhật ngay cho Teledoc khi có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến thông tin đã kê khai (bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về chứng chỉ, giấy phép hoạt động hành nghề tư vấn khám chữa bệnh, xét nghiệm, v.v…). Các quyền lợi và nghĩa vụ của Thành viên trên hệ thống sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản mà họ đã đăng ký. Nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào thì Teledoc sẽ không chịu trách nhiệm nếu thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của Thành viên hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác.
 7. Thành viên cam kết giữ bí mật mọi thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân khác trên hệ thống, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin về nhân thân, tình trạng bệnh lý, phương án điều trị, đơn thuốc, kết quả xét nghiệm, v.v… Thành viên cũng không cho bất kỳ ai khác sử dụng tài khoản của mình trên hệ thống, trừ khi có sự đồng ý của Teledoc; không sử dụng các tính năng trên hệ thống để mạo danh bất kỳ bên nào khác hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào trái pháp luật, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục và các chính sách có liên quan của Teledoc đã được đăng tải công khai.
 8. Teledoc có toàn quyền sở hữu, quản lý đối với các ứng dụng, website, và hệ thống của Teledoc. Tất cả các thông tin, biểu tượng, tài liệu, chương trình, âm thanh, video, hình ảnh, nội dung dù tồn tại dưới bất kỳ hình thức nào trên các ứng dụng, website, và hệ thống của Teledoc đều thuộc quyền sở hữu của Teledoc (tạm gọi là sản phẩm sở hữu trí tuệ); nghiêm cấm mọi hành vi bất hợp pháp trong việc sao chép, sử dụng, phổ biến, bán, chuyển giao, cấp quyền lại, chỉnh sửa, đảo lộn thiết kế, phá hủy hoặc thực hiện các hành vi bất hợp khác đối với các sản phẩm/quyền sở hữu trí tuệ nêu trên của Teledoc.
 9. Để cho rõ ràng, Teledoc có thể đình chỉ việc sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của Thành viên trên ứng dụng, tạm khóa tài khoản Thành viên, hoặc chấm dứt tư cách Thành viên trong trường hợp Thành viên vi phạm nghiêm trọng các quy định trong Thỏa thuận này, Quy chế hoạt động, Đề án cung cấp dịch vụ, Cơ chế giải quyết tranh chấp khiếu nại, Chính sách bảo mật hoặc các chính sách khác đã được Teledoc đăng tải công khai; hoặc Thành viên đã bị phá sản, giải thể, bị kết án, đang trong thời gian thụ án, giấy phép/chứng chỉ hoạt động hành nghề đã hết hạn/bị thu hồi; hoặc Thành viên có hành vi lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết giữa các thành viên khác trên hệ thống của Teledoc, nhiều lần bị khiếu nại/tranh chấp với khách hàng (người được tư vấn) về việc cung cấp dịch vụ, hoặc có các hành vi trái pháp luật, đạo đức xã hội, thuần phong mỹ tục; hoặc Thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên hệ thống trong khoảng 03 tháng liên tục (trừ khi Thành viên đó và Teledoc có thỏa thuận khác). Trong trường hợp bị chấm dứt tư cách Thành viên, thì tất cả các chứng nhận, các quyền lợi của Thành viên trên hệ thống sẽ mặc nhiên hết giá trị/chấm dứt.
 10. Teledoc có quyền nâng cấp và cập nhật các phiên bản hệ thống mới khi cần thiết; có quyền sửa đổi, bổ sung Thỏa thuận này và bất kỳ chính sách nào khác có liên quan tại bất kỳ thời điểm nào và tùy thuộc vào quyết định riêng của Teledoc thông qua việc đăng tải các sửa đổi, bổ sung đó trên các ứng dụng và/hoặc địa chỉ www.teledoc.vn. Việc bất kỳ Thành viên nào tiếp tục sử dụng hệ thống của Teledoc sau khi các sửa đổi, bổ sung được đăng tải sẽ được xem là chấp thuận toàn bộ các sửa đổi, bổ sung đó.
 11. Các vấn đề khác chưa được đề cập trong Thỏa thuận này thì sẽ thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam có liên quan, cũng như Quy chế hoạt động, Đề án cung cấp dịch vụ, Cơ chế giải quyết tranh chấp khiếu nại và các chính sách khác của Teledoc đã được đăng tải công khai. Nếu có nội dung nào trong Thỏa thuận này chưa phù hợp với quy định pháp luật Việt Nam thì sẽ được Teledoc xem xét sửa đổi/bổ sung/hủy bỏ tùy từng thời điểm mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các nội dung còn lại trong Thỏa thuận này.
 12. Việc thực hiện Thỏa thuận này không ảnh hưởng và cũng không được xem là Teledoc từ bỏ bất kỳ quyền, lợi ích hợp pháp nào theo các chính sách khác của Teledoc và quy định pháp luật Việt Nam có liên quan.
 13. Sau khi đã đọc kỹ và hiểu rõ toàn bộ các quy định nêu trên, Thành viên đề nghị mở tài khoản truy cập hệ thống http://admin.teledoc.vn vui lòng đánh dấu vào ô đồng ý. Sau khi Teledoc kiểm tra và xác thực thông tin thì chúng tôi sẽ thông báo tới Thành viên qua điện thoại hoặc email.
 14. Khi cần liên hệ với Teledoc, thì Thành viên có thể gọi cho chúng tôi theo số điện thoại (+84) 8 123 13456 hoặc gửi thư đến địa chỉ email: info@teledoc.vn.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký tên, đóng dấu)

BÙI ĐỨC TÔN

Giám Đốc

Liên hệ ngay để được tư vấn dịch vụ miễn phí

Hãy nói về nhu cầu của bạn và chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết một cách nhanh chóng!

RSS
Follow by Email